Księgowość już od 50zł oraz 1 miesiąc gratis przy podpisaniu umowy na 1 rok.

KSIĘGOWOŚĆ

Obraz Prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów źródłowych oraz ewidencji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Sporządzanie informacji statystycznych dla potrzeb Głównego Urzędu Skarbowego, a także wniosków kredytowych, sprawozdań finansowych, pism i odwołań w postępowaniu podatkowym.

ROZLICZENIA PŁACOWE I ZUS

Obraz Sporządzanie list płac, raportów dla pracowników oraz dla płatnika.
Obliczanie wysokości składki na ubezpieczenie, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zgłoszeń do ZUS dla firm i pracowników. Przekazywanie do ZUS dokumentacji rozliczeniowej, zgłoszeniowej.

PRAWO PRACY

Obraz Przygotowywanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz dokumentacji związanej z podjęciem i zakończeniem współpracy z pracownikiem. Opracowywanie wewnętrznych regulaminów pracy i wynagrodzenia, a także dokumentów dotyczących urlopów pracowniczych.